X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Wat maakt x-stra X-stra?

 

Traditioneel zoeken conflicterende partijen samen één bemiddelaar of mediator die samen met beide partijen naar oplossingen gaat zoeken. X-stra benadert een conflict anders. Beide partijen krijgen ieder een eigen adviseur en gaan daarmee het conflict bespreken, analyseren en wenselijke oplossingen verkennen. De beide adviseurs zoeken samen op basis van de inbreng van beide partijen naar haalbare oplossingsrichtingen, die weer met partijen afzonderlijk worden besproken. Pas wanneer beide partijen zich onafhankelijk van elkaar in een gevonden oplossing kunnen vinden worden de conflicterende partijen bij elkaar gebracht.

 

Met dank aan Hoover Web Design