X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Visie
Volgens X-stra kunnen conflicten tussen sociale partners pas echt worden opgelost (of zelfs voorkomen) als beide partijen zich twee zaken goed realiseren:
- dat de eigen onderhandelingsdoelen maar beperkt schade aan de andere partij mogen toebrengen en
- dat over een bepaald (deel)resultaat consensus bereikt kan worden zonder dat overeenstemming hoeft te bestaan over de redenen waarom men dat resultaat onderschrijft.

Huidige situatie
X-stra is zich er van bewust dat veel conflicten niet echt worden opgelost tot volwaardige akkoorden. Vaak beperken partijen zich tot (deel)resultaten waarover wel overeenstemming bestaat. Dat maakt het gemakkelijk om schade aan de andere partij te voorkomen en enige vorm van consensus te bereiken. Het gevaar daarbij is dat de echte problemen worden doorgeschoven en de kiem vormen voor het volgende conflict.

Paradox
Veel ogenschijnlijke tegenstrijdigheden blijken bij nader onderzoek geen echte tegenstrijdigheden. Dus is het zinvol ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te analyseren want zij veroorzaken het conflict. Maar de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in de standpunten van sociale partners bloot te leggen kan naar oplossingen gezocht worden die recht doen aan de onderliggende belangen van beide partijen.

 

Met dank aan Hoover Web Design