X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Parallelle advisering in de praktijk
Iedereen kent het beeld van parallelle advisering, ook zonder de term te kennen. Stel: een aanrijding. Iemand belt 112. De politie arriveert. Agent nummer 1 zondert één partij af voor het eerste gesprek, agent nummer 2 doet hetzelfde met de andere partij. Zo kunnen beide partijen ongestoord hun eigen verhaal doen. Op basis daarvan en op basis van hun eigen professionaliteit leggen beide agenten vervolgens de verhalen naast elkaar, analyseren de toedracht van de aanrijding, waarna elke agent ‘zijn’ partij informeert en adviseert over de wijze waarop ze hun gezamenlijk probleem netjes kunnen oplossen. Zo worden negen van de tien aanrijdingen in het verkeer opgelost.

X-stra
X-stra gebruikt deze aanpak bij het oplossen van conflicten tussen sociale partners. Elke adviseur heeft het vertrouwen van één van de partijen en wordt door de andere partij tenminste geaccepteerd. De adviseurs communiceren met ‘hun’ eigen partij en proberen op basis van gezamenlijke professionele analyses van het conflict beide partijen naar een oplossing te begeleiden. Zij laten partijen zelf naar oplossingen zoeken, los van hun eigen posities en werken er aan om ogenschijnlijke tegenstellingen tussen partijen te doorbreken met onverwachte oplossingen die recht doen aan de onderliggende belangen. Pas als beide partijen die oplossingsrichting onderschrijven en in de kern hebben aanvaard komen partijen weer bij elkaar om het resultaat te bevestigen.


 

Met dank aan Hoover Web Design