X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Overlappende consensus
Rawls heeft niet alleen geschreven over ‘rechtvaardigheid als billijkheid’ maar ook over ‘overlappende consensus’. Een overlappende consensus is dat deel dat iedereen onderschrijft. Rawls doelde op iedereen in een samenleving waarbij de overlap nodig is om een stabiele samenleving te creŽren en te bewaren. Maar over de vraag waarom die zaken onderschreven worden mogen mensen best van mening (blijven) verschillen.
X-stra vindt dat er sprake is van overlappende consensus als partijen het eens worden over een bepaald resultaat, zonder dat ze het eens hoeven te zijn of te worden over de vele redenen waarom men tot dat resultaat gekomen is.

Met dank aan Hoover Web Design