X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Wie zijn X-stra?

Keimpe Schilstra (Amsterdam 1965) is oprichter en directeur van Sorgad – arbeidsvoorwaarden advies.
Keimpe was van 1991 tot 1998 als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit. Van 1998 tot 2000 deed hij onderzoek voor FNV Bondgenoten naar multinationale ondernemingen. In 2000 werd hij adviseur arbeidsvoorwaarden voor dezelfde organisatie. In die hoedanigheid adviseerde hij cao-onderhandelaars en OR-en op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Daarnaast hielp hij mede het algemene cao-beleid vorm te geven. Van 2005 tot 2008 was hij bestuursecretaris waarmee zijn adviserende rol breder werd. Tel.: 06.2224.5087 Mail Keimpe

Henk Strating (Den Haag 1954) is oprichter en directeur van HS-ARBEIDSVOORWAARDEN | CAO-advies en onderhandelingen.
Henk voerde van 1978 tot 1986 voor de vakbeweging onderhandelingen over de CAO Nederlandse Spoorwegen. Van 1987 tot 1989 werkte hij voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1990 tot 1997 was hij secretaris van de Federatie van Werkgeversverenigingen. Van 1998 tot 2006 werkte hij voor de Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep) als hoofd van de afdeling Arbeidsverhoudingen, CAO-onderhandelaar en waarnemend directeur. Tel: 06.3854.4483 Mail Henk

Samen werken ze in X-stra, van waaruit zij problemen en conflicten tussen sociale partners helpen oplossen.

Met dank aan Hoover Web Design