X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Rawls
John Rawls (1921-2002) wordt gezien als een van de belangrijkste politiek filosofen van de 20ste eeuw.

Rechtvaardigheid
Zijn ‘theorie van rechtvaardigheid’ verovert vanaf 1971 de wereld. Rechtvaardigheid begint bij Rawls met een sluier. Om goede afspraken te maken over rechtvaardige verdeling van schaarse kansen, rechten, welvaart moeten mensen als het ware achter een ‘sluier van onwetendheid’ kruipen, meent Rawls. Achter die sluier weten ze niets van hun positie in de wereld. Ze kunnen daar zowel tot de beter bedeelden als tot de minst bedeelden behoren. Daardoor weet niemand welke effecten de te maken afspraken voor hem of haar zelf zullen hebben. Dat biedt de grootste kans op eerlijke afspraken. Iedereen kiest immers voorzichtigheidshalve voor afspraken die niet alleen de rijken, maar ook de armen ten goede komen. Rawls noemt dit ‘rechtvaardigheid als billijkheid’ en biedt daarmee een alternatief voor het oudere nuttigheidsdenken (utilitarisme) dat gericht was op de grootste opbrengst voor de grootste groep, ongeacht de schade die dit anderen mogelijk toebrengt.

Onderhandelingstafel
Er is een parallel met de arbeidsvoorwaardelijke overlegtafel. Sociale partners (inclusief ondernemingsraden die over arbeidsvoorwaarden onderhandelen) zijn uit op het realiseren van de eigen doelen, maar moeten er voor waken geen schade aan de andere partij toe te brengen. Gebeurt dat wel, dan zal er immers doorgaans geen overeenstemming bereikt worden. De kern van conflicten tussen sociale partners is vaak dat een partij van mening is schade te ondervinden van de door de andere partij beoogde doelen. Dat kan ook wederzijds zijn.

Met dank aan Hoover Web Design