X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Werkwijze
X-stra zoekt in onderhandelingen naar belangen achter posities, standpunten en zienswijzen van de onderhandelingspartijen in de overtuiging dat daarachter overlappende belangen schuil kunnen gaan. Over die belangen kunnen partijen overeenstemming bereiken zonder dat ze elkaars posities, standpunten en zienswijzen onderschrijven. Dit valt samen met met de overlappende consensus van Rawls. Objectieve normen, zoals rekenmethodieken, enquêtes, jurisprudentie, (wetenschappelijke) onderzoeken en statistieken kunnen daarbij behulpzaam zijn. Ook kan het nodig zijn om de relationele en inhoudelijke kant van een conflict goed te onderscheiden en daar afzonderlijk aandacht aan te besteden.
Een belangrijk X-stra-tje in de werkwijze is de parallelle advisering.


 

Met dank aan Hoover Web Design