X-stra

bemiddelaars bij
arbeidsvoorwaardelijke conflicten

   

X-stra | bemiddelaars bij arbeidsvoorwaardelijke conflicten

 

Flexibilisering
De flexibilisering van de inzetbaarheid van werknemers in bedrijven leidt tot veel conflicten, terwijl er ook gezamenlijke belangen zijn. Werkgevers willen werknemers flexibel in kunnen zetten als het werk zich aandient. Werknemers willen hun werk- en rusttijden flexibel afwisselen om werk en privé met elkaar te combineren. Toch kunnen flexibiliseringsvoorstellen van de ene of de andere partij gemakkelijk tot conflicten leiden. Werkgevers vrezen soms dat de door werknemers gewenste flexibiliteit er toe leidt dat werknemers niet kunnen worden ingezet als het werk zich aandient. En werknemers op hun beurt vrezen soms dat de flexibiliteit die werkgevers wensen er toe leidt dat gewerkt moet worden op momenten die privé slecht uitkomen. Beiden zijn bang schade te ondervinden als gevolg van de door de ander beoogde flexibiliteit. Als dat al niet tot een conflict leidt, kan het goede afspraken langdurig in de weg staan. De oplossing van dit conflict kan gevonden worden door werknemers zelf hun werk- en rusttijden te laten bepalen binnen de door de werkgever vastgestelde vensters.

 

Met dank aan Hoover Web Design